Roberts Zīle

Cīņa ar sociālo dempingu var tikt izmantota savtīgos nolūkos un ierobežot konkurenci

"Sociālais dempings un vienotā tirgus fragmentācija ir problēmas, kas vieno visu Eiropas Savienību," tā šodien Federation of European Movers Associations (FEDEMAC) pirmajā ikgadējā samitā paziņoja Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle.

R. Zīle, kurš attiecīgajā samitā Rīgā uzstājās ar prezentāciju par sociālo dempingu, arī minēja konkrētus piemērus, kur tā saucamās četras ES brīvības — preču, pakalpojumu, kapitāla un cilvēku kustības brīvība — tiek pārkāptas.

"Bieži vien izmaksas, nevis standarti tiek samazināti un jāsaprot, ka neviens servisa piegādātājs nesniegs pakalpojumu zem pašizmaksas ilgtermiņā, jo tas vienkārši finansiāli nav iespējams," atzīmē R. Zīle. Šajā sakarā deputāts arī uzskata, ka tik mobilai industrijai kā transportam nav piemērojami "vienādi" ES standarti: "Lai gan Vācija vai citas Rietumeiropas valstis var runāt par sociālo dempingu autopārvadātāju industrijā, jāsaprot, ka Latvijas kompānijas nevar atļauties maksāt saviem šoferiem Vācijas algas un tajā pašā laikā saglabāt konkurētspēju. Ja Latvijas un citu Austrumeiropu valstu transporta kompānijas tiktu pakļautas 'vienotiem' standartiem, tad ilgtermiņā šīs firmas bankrotētu un tirgus tiktu efektīvi nodots bagāto valstu kompāniju rokās."

R. Zīle norāda, ka vienāda minimālā alga Eiropas Savienībā nevar pastāvēt, ja tagad starpība starp Bulgārijas un Luksemburgas minimālajām algām ir lielāka par 10 reizēm. "Vienāda minimālā alga visā Eiropas Savienībā nevis izskaustu sociālo dempingu, bet palīdzētu vēl vairāk fragmentēt vienoto ES tirgu," uzskata R. Zīle.

Deputāts arī retoriski vaicāja, cik tālu kustība pret sociālo dempingu un cenu izlīdzināšanu ies. "Vai nonāksim līdz tam, ka Rietumeiropas valstis skatīs Austrumeiropā ražotās preces kā dempingošanu tikai tāpēc, ka tās objektīvu apstākļu pēc ir lētākas? Šī pseido cīņa ar sociālo dempingu ir kā Trojas zirgs, kuru var veiksmīgi un savtīgās interesēs izmantot, lai fragmentētu vienoto tirgu un arī mazinātu konkurenci," rezumē R. Zīle.

Kontekstā ar nesenajiem pavērsieniem, R. Zīle norādīja, ka robežkontroles ieviešana atsevišķās valstīs nav labs pavērsiens un ietekmēs transporta industrijas biznesa modeli. R. Zīle arī atkārtoja savu nostāju bēgļu sakarā, ka tā saucamā kvotu sistēma un migrantu piespiedu pārvietošana starp ES dalībvalstīm nav veiksmīgs risinājums attiecīgās krīzes risināšanā.

Federation of European Movers Associations (FEDEMAC) tika izveidota 1959. gadā un tā pārstāv 3000 profesionālās pārcelšanās pakalpojumu kompānijas 24 ES dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā un Šveicē.