Roberts Zīle

Cik un kad būs jāiegulda “zaļajā mājoklī”?

Mājokļa pieejamība ir viena no cilvēka pamatvajadzībām. Kādos mājokļos dzīvojam šobrīd un kas sagaida ikvienu mājokļa īpašnieku Eiropas Zaļā kursa prasību kontekstā? Pēc 2019. gada “Eurostat” datiem, Latvijā 66% iedzīvotāju mīt dzīvokļos, 34% – privātmājās. Lai gan lielākajai daļai iedzīvotāju (67%) mājoklis pieder bez hipotekārā kredīta saistībām, tas neliecina par augstu pirktspēju, bet, galvenokārt, saistīts ar privatizācijas procesu pēc neatkarības atgūšanas. Iedzīvotāju zemās pirktspējas rezultātā dzīvojamais fonds Latvijā strauji noveco. Kopš neatkarības atgūšanas aptuveni 10% no visām dzīvojamām ēkām Latvijā ir uzbūvētas pēc 2003. gada, savukārt, no kopējā daudzdzīvokļu ēku īpatsvara tikai 3% ēku ir būvētas pēc 2003. gada, kad stājās spēkā jaunas būvnormatīvu prasības, ar kurām tika noteiktas būtiski augstākas siltumtehniskās prasības. Pat, ja iedzīvotāji vēlētos uzlabot sava mājokļa stāvokli, lielai daļai sabiedrības nav finansiālu iespēju mājokli uzturēt labā tehniskā kārtībā vai iegādāties jaunu.

Rakstu Zeme un Valsts mājaslapā var lasīt šeit!