Roberts Zīle

Baltijas jūras piekraste – vērtība, ko neizteikt naudā

Jebkuram liela mēroga nacionālās nozīmes projektam, un ELWIND plānotais vēja parks iepretim Pāvilostai un Jūrkalnei nenoliedzami tāds ir, izšķirošais kritērijs ir: vai pievienotās vērtības daļa, ko iegūs Latvija, būs samērojama ar zaudējumiem un ilgtermiņa riskiem dabai un Latvijas iedzīvotājiem. Plašāk par vēja enerģijas biznesmeņu plāniem, Kurzemes piekrastes iedzīvotāju reakciju un projekta priekšizpētes nekorektajiem datiem manā Delfu rakstā, lasīt šeit!