Roberts Zīle

Baltijas enerģētikas drošības konferencē meklē, kā mazināt atkarību energoresursu jomā

Eiropas Konservatīvo un Reformistu Alianses (AECR) sadarbībā ar “Sabiedrības domas attīstības centru – Domā!” šī gada 17. jūnijā rīkotajā Baltijas enerģētikas drošības konferencē tika meklēti risinājumi Latvijas atkarībai no fosilā kurināmā un viena piegādātāja gāzes jomā. Konference notika Rīgā, Aspazijas bulvārī 28.

Nozīmīgi konferencē izskanējušie viedokļi: - Iespējams, ka sašķidrinātās gāzes termināla jaudas ir lielākas kā nepieciešams. Ņemot vērā šī projekta īso realizācijas laiku līdz 2015. gadam un nesaskaņas Baltijas valstu starpā par termināla būvniecības vietu, tā īstenošana var būt apdraudēta. Iespējams, ka labāks risinājums gāzes piegādes diversifikācijā ir meklējams alternatīvā mazākas jaudas kanālā. - Alternatīvo energoresursu izmantošana Latvijā tiek kavēta.

Biomasas lietderīgākai izmantošanai, kas Latvijas apstākļiem ir lētākais un piemērotākais alternatīvais energoresurss, nepieciešama lielas jaudas koģenerācijas stacija Rīgas tuvumā. - Slānekļa gāzes ieguve tuvākajā nākotnē kļūs arvien izplatītāka. Kaut arī Latvijā šīs gāzes ieguves iespējas vēl nav izpētītas, Lietuvā, bet jo īpaši Polijā ir atklāti ļoti ievērojami resursi. Lielākais šī energoavota trūkums ir tas, ka tā ieguves process ir saistīts ar lielu ūdens piesārņojumu un ogļu kurināmajam pielīdzināmiem siltumnīcas gāzu izmešiem.

Foto: Edgars Zīverts un Kārlis Freibergs