Roberts Zīle

Aicinājums Nacionālās Apvienības pašvaldību deputātu kandidātiem

Mazāk kā nedēļa ir palikusi līdz pašvaldību vēlēšanu dienai. Un, vēršoties pie Nacionālās apvienības pašvaldību deputātu kandidātiem, es gribētu atgādināt - pastāv trīs līmeņi, kuros Nacionālā apvienība var īstenot savus ideālus un politiskos mērķus - Eiropas, valsts un pašvaldību. Mūsu sasniegumi visos trīs līmeņos savstarpēji mijiedarbojas - ne tikai tad, ja mūsu Saeimas un Eiropas Parlamenta deputāti strādās labi, vēlētāji mūs atbalstīs arī pašvaldībās - arī mūsu konkrētais darbs uz vietām, cilvēkiem tuvākajā līmenī, liks noticēt Nacionālās apvienības politikai kopumā.

Latvija šobrīd ir pietiekami sarežģītā situācijā - es pat teiktu , ka kārtējās krustcelēs. Krīze Eiropas Savienībā un tās ģeopolitiskā svara samazināšanās, pašas Latvijas ekonomiskās krīzes un tās pārvarēšanas metožu atstātās sociālās sekas, aizvien aktīvākie Krievijas centieni atjaunot un nostiprināt ietekmi savā bijušajā perifērijā - visi šie faktori summējoties rada visai nestabilu situāciju. Tas viss sabiedriskās domas aptaujās atspoguļojas kā neticība valsts varai, Eiropas institūcijām, vai pat Latvijas kā neatkarīgas valsts nākotnei.

Nupat nācās piedzīvot kārtējo atgādinājumu, kādā sociāli ekonomiskajā situācijā mēs diemžēl joprojām esam - klajā nāca informācija, ka jaunajos Ķīpsalas debesskrāpjos “Z – Towers” tiks ierīkoti nevis biroji, bet gan dārgi, ekskluzīvi, ne Latvijas iedzīvotājiem paredzēti dzīvokļi. Tātad, tik tālu esam tikuši - pat biroji, kur latviešiem strādāt kaut vai par darbiniekiem starptautiskām korporācijām, Rīgai vairs nav nepieciešami. Vai Latvijai ir cita nākotne - būt par ekskluzīvu NVS valstu bagātnieku guļamrajonu Baltijas jūras krastā!? Par kvazi neatkarīgu Mazo Krieviju!?

Atbilde ir tieša - mums jāiesēj katrā Latvijas pilsonī, katrā Latvijas patriotā, cerības un ticības sēkla, ka tā nenotiks - mēs spēsim noturēt mūsu valsts kursu virzienā, kuru uzsākām pirms ceturtdaļgadsimta! Lai kādi “bangojoši ūdeņi” ir mainīgajā pasaulē!

Ne visas Latvijas problēmas iespējams risināt pašvaldību līmenī. Taču tām piešķirtās pilnvaras - gan nodokļu piemērošanas, gan teritoriālās plānošanos, gan sociālā atbalsta, izglītības un citās jomās - ir pietiekami lielas, lai Latvijas sociāli ekonomisko svārstu kaut nedaudz par labu pagrieztu Latvijas ģimenēm, mazturīgajiem iedzīvotājiem, vietējiem uzņēmējiem...Tai pleca sajūtai, ka par mums rūpējas, ir jābūt visiem - arī mūsu līdzcilvēkiem, kuri dzīvo kaimiņu kvartālā vai lauku viensētā.

Sabiedrība nevienam nedod varu, lai tā tiktu izmantota savtīgiem mērķiem, vai kādu iedomātu, uzkonstruētu politisko vai ekonomisko teoriju īstenošanai. Jebkuras valsts vai pašvaldības uzdevums ir rūpēties par savu iedzīvotāju labklājību un dzīves kvalitāti - pietiekamiem ienākumiem, mājokli, tīru un drošu vidi, veselību un izglītību. Mums ir jāpanāk, lai pirmā doma, latviešiem plānojot savu nākotni, būtu - šeit ir gana labi, šeit ir iespējas, šeit ir darbs un patīkama vide. Latvijai atkal ir jātop par mūsu sapņu zemi. Tas ir pats būtiskākais!

Kolēģi, topošie pašvaldību deputāti no Nacionālās apvienības! Nesolīsim neiespējamo, taču solīsim darīt visu, kas mūsu spēkos, lai katra konkrētā pilsēta vai novads atgūtu savu pašcieņu, lai saredzētu savu iespēju. Ieklausīsimies vietējos cilvēkos - viņu padoms bieži vien var izrādīties nepārvērtējams. Sadarbosimies ar citiem politiskajiem spēkiem un aktīvi iesaistīsimies koalīciju veidošanā - bez reālas varas mūsu labie nodomi tā arī paliks neīstenoti.

Kāds ir politiķa darbības vadmotīvs? Padarīt pilnvērtīgāku, drošāku un pārticīgāku savu pilsoņu dzīvi savā zemē! Mēraukla politiķu, arī to, kuri strādā pašvaldībā, darbam, ir un paliks - vai Tu biji gan gana drosmīgs, gan gana pacietīgs, gana gudrs, lai panāktu šos mērķus demokrātijā, kuras sākums un pamats ir vēlēšanas?

Veiksmi mums visiem! Spožu nākotni Latvijai!

Roberts Zīle, Apvienības “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK priekšsēdētājs, Eiropas Parlamenta deputāts